ORKIESTRA VIVAT!

Robert Morkis 
dyrygent

Inga Linde
cho
rograf

Fundacja VRP 
Mecenas główny orkiestry

Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach, koncertach i przemarszach, paradach, korowodach, uczestniczy w świętach państwowych i w mszach kościelnych.

Orkiestra Vivat! odwiedziła wiele krajów. Występowała w Danii, Czechach, Bułgari, we Włoszech, Szwecji, Rosji, Francji, Austrii, Niemczech, Belgii, Chorwacji, Grecji, Brukseli, na Węgrzech i na Litwie, w Belgii. W 2016 roku Orkiestra Vivat! wzięła udział w międzynarodowym festiwalu w Chinach. Zaprezentowała się muzycznie i tanecznie w Szanghaju, Luoyang oraz w Pekinie.
Atutem Orkiestry – oprócz młodzieńczego entuzjazmu i atrakcyjnego repertuaru - są piękne stroje nawiązujące do historii Polski i tradycji szlacheckiej. Doskonałe brzmienie, ciekawy program i wysoki poziom Orkiestry Vivat! są gwarancją niezapomnianych przeżyć artystycznych. Część muzyczną koncertów i przemarszy uatrakcyjnia dziewczęca grupa choreograficzna występująca w strojach dobranych do charakteru tańca, natomiast elementem wyróżniającym je spośród innych grup są staropolskie stroje oraz szlacheckie szabelki.

Bieżące informacje o Orkiestrze Vivat! zamieszcza Stowarzyszenie na stronie internetowej www.artvivat.pl

Od 2001 roku organizacją pracy dzieci młodzieży skupionej w Zespole, zajmuje się Stowarzyszenie ArtVivat!

 

Powrót do góry