CHOPIN PROfANUM

WYKONAWCY
JAREK KOSTKA
fortepian
JAN ADAMCZEWSKI saksofon
PIOTR WIŚNIEWSKI kontrabas
WALDEMAR FRANCZYK perkusja

Mariusz Dziedziniewicz prowadzenie koncertu

NIEDZIELA, 5 SIERPNIA 2018 // GODZINA 18:00
WSTĘP WOLNY

Od Autora: Po latach przemyśleń nad twórczością Fryderyka Chopina powstała w nas pokusa zmierzenia się z jego dziełem. Dobrym pretekstem była dwusetna rocznica urodzin kompozytora, choć nie tylko - jego muzyka zakorzeniona jest w nas mocno i stale inspiruje. Chopin to sacrum, dlatego podeszliśmy do projektu poważnie, wkładając weń całą naszą wiedzę, talent i doświadczenie.

Autorem pomysłu CHOPIN PROFANUM jest pianista Jarosław Kostka - aranżer wszystkich utworów, na bazie których stworzyliśmy formy otwarte, nie ograniczając swobodnej jazzowej narracji. Jakkolwiek wszystkie szczegóły melodyczno-rytmiczne w kompozycjach Chopina są sprecyzowane, to muzyka jego jest „zapisaną improwizacją. Ta improwizacyjność ma podłoże w polskiej twórczości ludowej oraz w europejskiej muzyce XVII i XVIII wieku. Chopin odnosił się silnie do obu tych tradycji. Wiadomym jest też, że znakomicie improwizował.

Czy swoboda w kreowaniu materii muzycznej - naturalna dla jazzu - może być pomostem łączącym klasykę i jazz? I czy nie jest to dobry pomysł, by spróbować na jazzowo z Chopinem? Odpowiedzią niech będzie projekt CHOPIN PROFANUM. Przy jego realizacji świadomie wprowadziliśmy zmiany dotyczące metro - rytmiki, harmoniki i frazowania. Projekt jest hołdem dla naszego wielkiego twórcy, pragnieniem pokazania, iż jego muzyka jest ponadczasowa, ponadnarodowa oraz prowokująca do osobistych przemyśleń i poszukiwań.

Powrót do góry